Detská ambulancia

Na barine 24, Bratislava - Lamač

V rámci všeobecnej ambulancie poskytujem základnú zdravotnú starostlivosť - diagnostika, návrhy na liečbu a opatrenia a preventívnu starostlivosť - pravidelné preventívne prehliadky, poradne, očkovací program podľa platnej legislatívy, preventívna bylinná liečba.

Vážení rodičia

Od tohto týždňa - t.j. od 5.3. 2021 - do odvolania - mením ordinačné hodiny pre choré deti v PIATOK /PIATKY/ od 8:00 do 10:00. Poradne a preventívne prehliadky ako aj objednané detičky na očkovanie ostávajú bez zmeny. Ostatné dni takisto ostávajú bez zmeny.

Vážení priatelia a rodičia 

Prajem Vám príjemné prežitie dní konca roka, pekné sviatky, aby ste boli zdraví, spokojní, pokojní a v hojnosti.

Vážení priatelia a rodičia 

Od 4.1. – 8.1.2021 máme v ambulancii dovolenku, v naliehavých prípadoch ma zastupuje MUDr. Hrachová. Zdravotnícka 1, Stupava. Pred príchodom do ambulancie použite prosím telefónne číslo 0904 290 867.

V čase ordinačných hodín pre choré deti bude sestrička v ambulancii - ak budete prípadne potrebovať riešiť administratívne záležitosti.

Vážení rodičia

Prosím Vás, aby ste Vaše deti na vyšetrenie OBJEDNÁVALI (sms, telefonát) - je to stále platné usmernenie z RUVZ a HO.

Vážení priatelia, rodičia,

Dovoľte, aby som Vás informoval, že od 1.12.2020 dochádza k zmene v mojej ambulancii – vo forme zmeny poskytovateľa zdravotnej starostlivosti z fyzickej osoby – MUDr. Michal Csáder na nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, právnicku osobu – PEDIATER MC s..r.o., ktorej konateľom je MUDr. Michal Csáder.

Na základe Zmluvy o predaji časti podniku došlo k prevodu existujúcich zmluvných vzťahov uzavretých medzi Vami a MUDr. Michalom Csáderom na PEDIATER MC s.r.o.

Je aj možné, že niektorí budete oslovení ohľadom podpisov zmlúv na novú spoločnosť, prípadne úpravy už existujúcich ...

Všetkých Vás srdečne pozdravujem a prajem príjemné ukončenie tohoto divného roka s prianím nech sme všetci zdraví a poučení.

Vážení rodičia

Od nasledujuceho týždňa (tj. od pondelka 26.10.) - do odvolania -  mením ordinačné hodiny pre choré deti v PONDELOK od 8:00 do 10:00. Poradne a preventívne prehliadky ako aj objednané detičky na očkovanie ostávajú bez zmeny. Ostatné dni takisto ostávajú bez zmeny.

Vážení rodičia, pacienti a priatelia

Vzhľadom k tomu, že nestíham poradne a preventívne prehliadky, od 9.9.2020 – vrátane- STREDY nevyčleňujem hodiny pre choré deti, ale budem robiť prehliadky. Prosím, na ošetrenie chorých detí, potvrdenia a podobne, využívajte ostatné dni v týždni. Stredy sú - tak ako poradne, konzultácie, preventívne prehliadky - vyhradené pre výlučne vopred objednaných pacientov.