Detská ambulancia

Na barine 24, Bratislava - Lamač

V rámci všeobecnej ambulancie poskytujem základnú zdravotnú starostlivosť - diagnostika, návrhy na liečbu a opatrenia a preventívnu starostlivosť - pravidelné preventívne prehliadky, poradne, očkovací program podľa platnej legislatívy, preventívna bylinná liečba.

Vážení rodičia

Od nasledujuceho týždňa (tj. od pondelka 26.10.) - do odvolania -  mením ordinačné hodiny pre choré deti v PONDELOK od 8:00 do 10:00. Poradne a preventívne prehliadky ako aj objednané detičky na očkovanie ostávajú bez zmeny. Ostatné dni takisto ostávajú bez zmeny.

Vážení rodičia, pacienti a priatelia

Vzhľadom k tomu, že nestíham poradne a preventívne prehliadky, od 9.9.2020 – vrátane- STREDY nevyčleňujem hodiny pre choré deti, ale budem robiť prehliadky. Prosím, na ošetrenie chorých detí, potvrdenia a podobne, využívajte ostatné dni v týždni. Stredy sú - tak ako poradne, konzultácie, preventívne prehliadky - vyhradené pre výlučne vopred objednaných pacientov.

Vážení rodičia, pacienti a priatelia

Na základe Usmernenia hlavného odborníka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas pandémie COVID 19, platné ku dňu 2.9.2020

  • Je potrebné, v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v našich ambulanciách, dodržiavať protiepidemické opatrenia pre zabránenie šírenia infekčných ochorení
  • Je potrebné postupovať v súlade s bariérovou protiepidemickou ochranou

V princípe sa dostávame do situácie ako pred letom 2020 - pacienti vstupujú do ambulancie po predchádzajúcom telefonickom, alebo inom dohovore.

  • Dôjde k epidemiologickému triedeniu a na základe neho sa rozhodne či dieťa má a potrebuje ošetrenie v ambulancii, alebo nie

  • Je nevyhnutné minimalizovať návštevy v ambulancii pediatra a ľahké odchýlky od zdravotného stavu riešiť v domácom prostredí bez nutnosti kontaktovať zdravotníckeho pracovníka

  • Preventívne prehliadky, dohodnuté konzultácie, očkovania idú podľa dohodnutých termínov a budú naďalej plánované v normálnom režime

Usmernenie nájdete, zatiaľ na stránke MZ SR. Postupne sa Vám budem snažiť poskytovať dôležité informácie.

Posielam Vám „pomôcku“ pri prípadnom rozlišovaní infekcie COVID 19 oproti iným vírusovým ochoreniam z „pera“ hlavného odborníka na linke TU.