Detská ambulancia

Na barine 24, Bratislava - Lamač

V rámci všeobecnej ambulancie poskytujem základnú zdravotnú starostlivosť -diagnostika, návrhy na liečbu a opatrenia a preventívnu starostlivosť - pravidelné preventívne prehliadky, poradne, očkovací program podľa platnej legislatívy, preventívna bylinná liečba.

Vzhľadom k epidemiologickej situácii a k nariadeniam RÚVZ prosím rodičov, aby na vyšetrenie svoje deti OBJEDNÁVALI - RÁNO (okrem stredy - kedy robím len prehliadky) a to telefonicky - sms - 0948 030 944, alebo na -ambulancia@pediater.eu.

Vážení rodičia

V dňoch 13.9. a 14.9. 2021 mám dovolenku. Zastupuje ma MUDr. Hrachová, Zdravotnícka 1, Stupava, telefónny kontakt 0944, 290 867. Prosím na vyšetrenie sa telefonicky objednajte. Sestrička Andrejka bude v ambulancii - v rámci ordinačných hodín pre choré deti - potvrdenia, recepty, crp....prosím ozývajte sa jej na tel. 0948 030 944, alebo na ambulancia@pediater.eu

Vážení rodičia

Dočasne mením ordinačné hodiny pre choré deti v PIATOK /PIATKY/ od 8:00 do 10:00. Poradne a preventívne prehliadky ako aj objednané detičky na očkovanie ostávajú bez zmeny. Ostatné dni takisto ostávajú bez zmeny.

Vážení kolegovia ,

úvodom by sme sa radi poďakovali vedeniu spoločnosti primárnej pediatrie a aj hlavnej odborníčke MUDr. Prokopovej za úsilie a vyčerpávajúcu prácu, ktorá vyžaduje veľa rozvahy pri stále narastajúcom tlaku, strachu, nevedomosti a neistote.

Musíme sa však vyjadriť k výzve na očkovanie detí proti COVID-19.

Dostávame výzvu v období, kedy sú zo svetoznáme informácie o myokarditídach, zvýšenej úmrtnosti očkovaných a množstve závažných a i fatálnych nežiadúcich účinkoch. Na základe odborných informácií, ktoré sme už mali z minulosti, z laboratórnych pokusov na zvieratkách je to, bohužiaľ predvídateľné......

Z dostupných štatistík vieme, že ochorenie COVID-19 prebieha u významnej väčšiny detí ľahko a bez komplikácií. Navyše nemáme odpovede na otázky ku geneticky modifikovaným látkam, takzvaným "vakcínam":
1) čo presne "vakcína" obsahuje (výrobca nemusi uvádzať zložky, ktoré tam z procesu výroby ostali v stopových množstvách - PREČO?)
2) čo presne jednotlivé zložky, aj z dlhodobého pohľadu, spôsobujú (je tu veľké riziko tragédií, rovnako ako v experimente Thalidomid mnoho rokov dozadu, kedy liek bol odsúhlasený patričnými inštitúciami ako bezpečný pre gravidné!)
3) kedy a ako sa jednotlivé zložky "vakcín" degradujú a čo pri tom spôsobujú, aká je ich metabolická cesta, aký vplyv majú na aktiváciu/utlmovanie jednotlivých sekvencií našej DNA, ako sa vylučujú z tela

Ovplyvňujú pri tom aj osoby v dosahu očkovaného?
Ak áno, ako dlho a akým spôsobom?

Nezabúdajme, že vakcíny sú schválené EMA len podmienečne.

A preto, vzhľadom na nedostatok informácii o bezpečnosti očkovania detí dostupnými vakcínami proti COVID-19 z dlhodobého pohľadu pri prevažujúcom ľahkom a nekomplikovanom priebehu infekcie u detí nesúhlasíme s očkovaním detí proti COVID-19 a nebudeme sa na ňom podieľať.

PRIMUM NIHIL NOCERE – AC POLICEOR

Navrhujeme vedeniu aby, na podporu pri svojom rozhodovaní, oslovili členskú základňu s nasledujúcimi ľahko sformulovanými otázkami:
súhlasím s očkovaním detí proti Covid-19
nesúhlasím s očkovaním detí proti Covid-19

Zároveň prosíme o rozposlanie tohto listu všetkým pediatrom.

Ďakujeme
MUDr. Jana Kaprinayová
MUDr. Michal Csáder
MUDr. Júlia Hrachová, PhD.

Vážení priatelia a rodičia 

Prajem Vám príjemné prežitie dní konca roka, pekné sviatky, aby ste boli zdraví, spokojní, pokojní a v hojnosti.

Vážení rodičia

Prosím Vás, aby ste Vaše deti na vyšetrenie OBJEDNÁVALI (sms, telefonát) - je to stále platné usmernenie z RUVZ a HO.

Vážení priatelia, rodičia,

Dovoľte, aby som Vás informoval, že od 1.12.2020 dochádza k zmene v mojej ambulancii – vo forme zmeny poskytovateľa zdravotnej starostlivosti z fyzickej osoby – MUDr. Michal Csáder na nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, právnicku osobu – PEDIATER MC s..r.o., ktorej konateľom je MUDr. Michal Csáder.

Na základe Zmluvy o predaji časti podniku došlo k prevodu existujúcich zmluvných vzťahov uzavretých medzi Vami a MUDr. Michalom Csáderom na PEDIATER MC s.r.o.

Je aj možné, že niektorí budete oslovení ohľadom podpisov zmlúv na novú spoločnosť, prípadne úpravy už existujúcich ...

Všetkých Vás srdečne pozdravujem a prajem príjemné ukončenie tohoto divného roka s prianím nech sme všetci zdraví a poučení.

Vážení rodičia

Od nasledujuceho týždňa (tj. od pondelka 26.10.) - do odvolania -  mením ordinačné hodiny pre choré deti v PONDELOK od 8:00 do 10:00. Poradne a preventívne prehliadky ako aj objednané detičky na očkovanie ostávajú bez zmeny. Ostatné dni takisto ostávajú bez zmeny.