Informácie pre rodičov ...

... v prípade úzkeho kontaktu a pozitivity COVID 19:

Čo mám robiť ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19

Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny