Jean Claude Alix v Bratislave

alixpng
Dňa 20.9.2019 sa v Bratislave uskutoční prednáška a workshop známeho francúzskeho naturopata Jeana Claude Alixa.