Objednávanie na vyšetrenie

Vážení rodičia

Prosím Vás, aby ste Vaše deti na vyšetrenie OBJEDNÁVALI (sms, telefonát) - je to stále platné usmernenie z RUVZ a HO.