Ospravedlnenky - vysvetlenie

Vysvetlenie, usmernenia a doporučený postup pri vydávaní potvrdení o chorobe pre žiakov ZŠ a MŠ nájdete v priloženom dokumente.