Detská ambulancia

Na barine 24, Bratislava - Lamač

V rámci všeobecnej ambulancie poskytujem základnú zdravotnú starostlivosť -diagnostika, návrhy na liečbu a opatrenia a preventívnu starostlivosť - pravidelné preventívne prehliadky, poradne, očkovací program podľa platnej legislatívy, preventívna bylinná liečba.

Vážení rodičia, pozývame Vás na SEMINÁR

ZDRAVÝ VÝVIN, ZDRAVÝ POHYB / Neuromotorická nezrelosť/

Seminár vedie MUDr. Juráš.

Seminár bude v  priestoroch ambulancie MUDr. Csádera v dňoch 30.10., 6.11., 7.11., 19.11., 4.12., 19.12., vždy o 17:00 - v prípade zmeny Vás budem informovať na www.pediater.eu

PROSÍM VÁS – prípadný záujem potvrďte na csmiso@yahoo.com - ĎAKUJEM

Vďaka mozgu sa pohybujeme, vďaka pohybu sa rozvíja mozog.

A vďaka rozvíjajúcemu sa mozgu sa učíme.

Neuroplasticita, neuromotorická nezrelosť, špecifické poruchy učenia, poruchy správania, deti s mimoriadnym nadaním... to je iba zopár z aktuálne stále viac diskutovaných tém. Ako tieto témy súvisia a čo nám hovoria o dieťati a ako to môžeme využiť v prospech detí? Ako môžeme pomôcť deťom vyvíjať sa správne a dosahovať ich potenciál.​

MUDr.Ivan Juráš

Lekár, socioterapeut, terapeut INPP a Benaudira. Patrí medzi aktívnych členov Inštitútu psychoterapie a socioterapie, pravidelne prednáša a publikuje. Je zároveň zriaďovateľom materskej a základnej školy M. Montessori v Bratislave. Je spoluautorom dokumentu Učiace sa Slovensko.

Vážení rodičia

V piatok 16.8.2019 budú ordinačné hodiny pre choré deti od 9:00 do 11:00.Vážení rodičia

Od 1.7.2019 do 31.8.2019 sa menia ordinačné hodiny v pondelok (ambulancia pre choré deti) - od 8:00 do 11:00. Ostatné dni zostávajú bez zmeny.


Vážení rodičia

dovoľujeme si Vás informovať o zmene kontaktov našej ambulancie. Detaily o kontaktoch na lekára a sestry nájdete v sekcií Kontakt.

Vážení rodičia

od novembra 2018 ordinujem na novej adrese : Na barine 24, Bratislava- Lamač. Mapka a informácie sú aj v sekcii Kontakt na tejto stránke.