Potvrdenia - informácia

Vážení rodičia

V prílohách nižšie nájdete informácie o potvrdeniach, ktoré primárny pediater vydáva, ktoré nevydáva a aj informácie týkajúce sa žiadosti o ošetrovné platné od septembra: