Pozvánka na seminár

Vážení rodičia, pozývame Vás na SEMINÁR

ZDRAVÝ VÝVIN, ZDRAVÝ POHYB / Neuromotorická nezrelosť/

Seminár vedie MUDr. Juráš.

Seminár bude v  priestoroch ambulancie MUDr. Csádera v dňoch 30.10., 6.11., 7.11., 19.11., 4.12., 19.12., vždy o 17:00 - v prípade zmeny Vás budem informovať na www.pediater.eu

PROSÍM VÁS – prípadný záujem potvrďte na csmiso@yahoo.com - ĎAKUJEM

Vďaka mozgu sa pohybujeme, vďaka pohybu sa rozvíja mozog.

A vďaka rozvíjajúcemu sa mozgu sa učíme.

Neuroplasticita, neuromotorická nezrelosť, špecifické poruchy učenia, poruchy správania, deti s mimoriadnym nadaním... to je iba zopár z aktuálne stále viac diskutovaných tém. Ako tieto témy súvisia a čo nám hovoria o dieťati a ako to môžeme využiť v prospech detí? Ako môžeme pomôcť deťom vyvíjať sa správne a dosahovať ich potenciál.​

MUDr.Ivan Juráš

Lekár, socioterapeut, terapeut INPP a Benaudira. Patrí medzi aktívnych členov Inštitútu psychoterapie a socioterapie, pravidelne prednáša a publikuje. Je zároveň zriaďovateľom materskej a základnej školy M. Montessori v Bratislave. Je spoluautorom dokumentu Učiace sa Slovensko.