Usmernenia hlavného odborníka MZ SR platné ku dňu 2.9.2020

Vážení rodičia, pacienti a priatelia

Na základe Usmernenia hlavného odborníka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas pandémie COVID 19, platné ku dňu 2.9.2020

  • Je potrebné, v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v našich ambulanciách, dodržiavať protiepidemické opatrenia pre zabránenie šírenia infekčných ochorení
  • Je potrebné postupovať v súlade s bariérovou protiepidemickou ochranou

V princípe sa dostávame do situácie ako pred letom 2020 - pacienti vstupujú do ambulancie po predchádzajúcom telefonickom, alebo inom dohovore.

  • Dôjde k epidemiologickému triedeniu a na základe neho sa rozhodne či dieťa má a potrebuje ošetrenie v ambulancii, alebo nie

  • Je nevyhnutné minimalizovať návštevy v ambulancii pediatra a ľahké odchýlky od zdravotného stavu riešiť v domácom prostredí bez nutnosti kontaktovať zdravotníckeho pracovníka

  • Preventívne prehliadky, dohodnuté konzultácie, očkovania idú podľa dohodnutých termínov a budú naďalej plánované v normálnom režime

Usmernenie nájdete, zatiaľ na stránke MZ SR. Postupne sa Vám budem snažiť poskytovať dôležité informácie.

Posielam Vám „pomôcku“ pri prípadnom rozlišovaní infekcie COVID 19 oproti iným vírusovým ochoreniam z „pera“ hlavného odborníka na linke TU.